+36 70 369 1032 info@munkaszekem.hu Raktár: Budapest/ Veszprém (Országos kiszállítás akár másnapra is)

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Bestlab Magyarország kft.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Név: Bestlab Magyarország kft.
Székhely: 8200 Veszprém Szabadság tér 15
Adószám: 26376718-2-19
Nyilvántartási szám: 19-09-519939
Telefonszám: +36 70 369 1032
E-mail: info@bestlab.hu
,mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
Név: Bestlab Magyarország kft.
Székhely: 8200 Veszprém Szabadság tér 15
Adószám: 26376718-2-19
Nyilvántartási szám: 19-09-519939
Telefonszám: +36 70 369 1032
E-mail: info@bestlab.hu
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai

Székhely:

tel:
email:

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2020.10.15-től hatályos.

1.3. Szerzői jog http://munkaszekem.hu/szerzoi-jog

1.4. Rendelkezésre állás.:
Név: Bestlab Magyarország kft.
Székhely: 8200 Veszprém Szabadság tér 15
Adószám: 26376718-2-19
Nyilvántartási szám: 19-09-519939
Telefonszám: +36 70 369 1032
E-mail: info@bestlab.hu
Adatkezelési szabályok

1.5. Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: http://munkaszekem.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A honlapon megjelenített termékek és azok módosított kivitelei telefonon, e-mailen, webshopon keresztül vásárolhatóak meg. Személyes kiszállításra átvételre telefonos, írásos egyeztetés alapján lehetőség van.

A termékek nem tartalmazzák az Áfát. A házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat a megrendelés- visszaigazolás, illetve az árajánlat tartalmazza.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete a telefonos vagy e-mailben történő kapcsolatfelvétel után írásban árajánlatot, majd pedig visszaigazolást küldünk mely tartalmazza az összes költséget illetve a nettó és bruttó összeget illetve webshop vásárlás esetén a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb. esetében a megrendelés visszaigazolásáig a Bestlab Magyarország kft fenntartja a jogot az árváltoztatás illetve végösszeg módosítására.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása: A weboldalon bankkártyás fizetésre nincs mód, előreutalással, átvétel utáni utalással, valamint készpénzes fizetésre van mód. Szállítási módok: saját gépjárművel, futárszolgálattal.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a raktárkészlet ellenőrzése valamint a termék, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk rendelkezésre állása után mailben jelezzük.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 21 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:

legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az online vásárolt termék árat kivétel ha a termék az átadás után megsérült.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.
Lásd még:
151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. Név: Bestlab Magyarország kft.
Székhely: 8200 Veszprém Szabadság tér 15
Adószám: 26376718-2-19
Nyilvántartási szám: 19-09-519939
Telefonszám: +36 70 369 1032
E-mail: info@bestlab.hu

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Veszprém 2020.10.10